Kam směřujeme

Nespokojených klientů v oblasti finančního poradenství je mnoho a nutno přiznat, že není kouře bez ohně. Řada z nich má zcela reálný základ zejména v nekvalitní práci poradce a jeho zájmu o klienta, který záměrně upozaďuje před zájmy svými. Hluboce zakořeněný pojem bezplatné finanční poradenství se tak klientovi mnohonásobně prodraží. Absolutním neštěstím pro klienta může být setkání se začínajícím poradcem, který při zaměstnání absolvoval úvodní, na dlouhou dobu jediné školení. Vybaven "všelékem" v podobě programu finančního plánování, kterému sám dobře nerozumí, je výsledkem jeho práce návrh řešení ve stylu "Jáchyme, hoď ho do stroje!"

To ale rozhodně není náš případ! Jsme tým poradců, kteří mají více jak dvanáctiletou praxi a zkušenosti ve finančních službách. Značný důraz klademe na osobní celoživotní vzdělávání. Naším cílem je vymanit se ze záplavy výše popsaných prototypů finančních poradců, a to profesionálně a špičkově odvedenými službami „šitými na míru“, v jejichž centru jsou vždy zájmy a spokojenost klienta. Smysl naší práce vidíme v dlouhodobém vztahu s klientem. Víme, že čas je pro mnohé velmi drahou veličinou, proto ho svým klientům šetříme poskytováním plného servisu a nadstandardních finančních služeb, čemuž odpovídá i naše motto: „více než finanční zisk“.

„Klientům vše vysvětlíme do detailu, analyzujeme jejich potřeby a na základě požadavků společně vytvoříme několik variant řešení. Volba finančního produktu a služby je vždy na klientovi. Právě klient je tím, kdo přesně ví, jak chce se svými financemi naložit, proto mu nikdy, za žádných okolností nepředkládáme návrhy, o nichž nejsme přesvědčeni, že mu budou přínosem. V současnosti poskytujeme své služby více jak 400 rodinám a na základě spokojenosti stávajících klientů nás kontaktují další“ říká Jan Maněna, ředitel společnosti FINLUCRO.