Realitní služby

Při zpracovávání hypotečních úvěrů je pro nás samozřejmostí poskytování služeb v plném rozsahu, tedy že celý proces zajišťujeme od počátku do konce a klient vše kontroluje z pohodlí domova. Na základě požadavků klienta provedeme poptávku u bank poskytujících hypoteční úvěry či dle potřeby úvěry ze stavebního spoření a klient si následně vybírá pro něj nejvhodnější variantu. Následuje vyplnění a odevzdání všech dokumentů potřebných pro schválení úvěru, což opět zajišťují poradci společnosti FINLUCRO. Na přání klienta vypracujeme rovněž nabývací tituly v podobě kupní smlouvy, převodu spoluvlastnického podílu či jiný dokument podobného charakteru. Po obdržení úvěrových smluv od banky a jejich podepsání klientem vše doručíme na příslušný katastrální úřad. Náš klient je tak oproštěn od řady časově náročných jednání a takto ušetřený čas může věnovat příjemnějším záležitostem.

 

Vypracování kupní smlouvy či jiného dokumentu

Na základě mnohaletých zkušeností a značné řady úspěšných realitních obchodů nabízíme vypracování smluv o nabývacím titulu, tedy smluv kupních, smluv o převodu spoluvlastnického podílu, smluv kupních s věcným břemenen či smluv darovacích apod. i samostatně, bez hypotečního poradenství. Naše služby v tomto ohledu vnímáme jako alternativu mezi dvěma protipóly. Mezi individuálním (laickým) vypracováním takovéto smlouvy, kde je možnost výskytu řady nedostatků a profesionálním, placeným vypracováním prostřednictvím advokátní kanceláře či notáře.

Samostatná služba tohoto typu je zpoplatněna (v rámci komplexního hypotečního poradenství je tato služba zdarma), avšak za ceny nižší, než v případě služeb advokáta či notáře. Přínosem pro klienta je nemalá úspora finančních prostředků.