Vznik

Společnost FINLUCRO vznikla v březnu 2015. Její tým však tvoří profesionálové, kteří se etablovali ze společností, jež na českém trhu působí řadu let. Všichni členové týmu tak mají za sebou mnohaletou praxi v oblasti finančního poradenství, během níž načerpali mnoho zkušeností a znalostí. Ty jsou podporovány dalším vzděláváním a účastí na odborných školeních. Vznik společnosti FINLUCRO byl pak motivován zejména snahou o posunutí poskytovaných služeb na vyšší úroveň.

„Moderní finanční služby, tak, jak je vnímáme my, mají ve všech ohledech respektovat klienta a jeho potřeby. To jsme u většiny společností zaměřených na finanční poradenství na českém trhu postrádali. Chtěli jsme finanční poradenství povznést na vyšší úroveň, jež by plně uspokojovala klienty i naši potřebu odvést profesionální práci, z níž budou profitovat obě strany,“ vysvětluje Jan Maněna, ředitel společnosti FINLUCRO.

V souvislosti s poskytováním profesionálních služeb nabízí společnost FINLUCRO zázemí dalším přicházejícím poradcům, kteří vnímají myšlenku profesionálního proklientského přístupu stejně. „Netvoříme žádnou multilevelevou strukturu. Spolupráci s novým poradcem pečlivě zvažujeme a smluvní vztah uzavíráme až při maximálním přesvědčení, že bude pro společnost a samozřejmě klienty přínosem. Takový porace pak získává finanční profit v plné výši, jež je o desítky procent vyšší, než příjem z multilevelové struktury. Kmen klientů vytvořený poradcem zůstává ve vlastnictví tohoto poradce,“ doplňuje Jan Maněna.