Pojišťovací služby

V oblasti pojištění rovněž poskytujeme klientům plný servis, tedy nejen výběr vhodného produktu, ale i následnou péči o klienta v podobě pomoci při řešení pojistných událostí či zajišťování různých změn u pojistných smluv.

 

Při výběru vhodného pojistného produktu podle zadání klienta je samozřejmostí detailní analýza vybraných produktů a definování jejich silných stránek a rovněž i slabých stránek, například v podobě výluk a omezení, se kterými je klient seznámen. Na základě provedené analýzy pak klient určí vhodný produkt. Během trvání pojistného produktu provádíme jeho správu a případné klientem požadované změny řešíme aktivně s pojišťovnou.

 

Klientům pomáháme rovněž s vyřizováním pojistných událostí (podrobnosti v sekci poradna). S klientem sepíšeme protokol o vzniklé škodě či újmě na zdraví a vše předáme společně s další dokumentací přímo do pojišťovny. Následně pak v případě potřeby dále komunikujeme s danou pojišťovnou až do vyřešení pojistné události. S poskytováním našich služeb tak klient skutečně získává víc, než jen finanční zisk.