Pomáháme

V České republice tráví své dětství více než 7000 chlapců a děvčat v ústavní výchově. I když je o ně v těchto zařízeních dobře postaráno, přesto se řada z nich po opuštění dětského domova ocitá v nezáviděníhodné situaci. Až 51 procent z nich má totiž na prahu dospělosti problémy se zákonem. Tato skutečnost pak obvykle souvisí s tím, že děti, se po ukončení ústavní péče, navracejí zpět k biologickým rodinám. K těm rodinám, ze kterých musely být původně odebrány kvůli jejich dysfunkcím a patologickému prostředí.

„Mladým lidem z dětských domovů v podstatě mnohdy nic jiného nezbývá. Odcházejí z ústavní péče po ukončení vzdělání s několika tisíci korun v kapse. Mnoho možností se jim nenabízí. Často nemají zajištěné zaměstnání ani bydlení. Logicky pak hledají útočiště ve své rodině. Tam ale rychle navyknou způsobu života, který je nezřídka za hranou normy či zákona. Peníze, jež si s sebou přinesou z dětského domova, rychle utratí a začnou si je obstarávat nezákonným způsobem,“ říká Jan Maněna, ředitel společnosti FINLUCRO s tím, že tato obtížná situace má řešení. Ve spolupráci s odborníky na sociální tématiku tak společnost FINLUCRO začíná realizovat projekt tzv. startovacích bytů pro mladé lidi, kteří opouštějí dětské domovy.

Startovací byty

V současnosti se společnost FINLUCRO zabývá realizací myšlenky rekonstrukce několikamalometrážních plně vybavených bytů. Zde najdou zázemí mladí dospělí lidé opouštějící dětský domov, a to na dobu jednoho roku. Během dvanácti měsíců si mají osvojit zejména kompetence k samostatnému životu, získat zaměstnání a také vlastní bydlení, do něhož poté plynule přejdou. Smyslem tohoto projektu je eliminovat riziko navrácení mladých lidí do patologického prostředí původních biologických rodin a prohlubování jejich sociálního handicapu.