Kotlíková dotace

V současnosti je stále aktuální možnost podávat žádosti o kotlíkové dotace prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚ). Samotné žádosti pak mají být dle informací KÚ přijímány od konce  letošního roku. Nastává tak  období pro zpracování potřebných dokumentů a podkladů nutných pro kladné vyřízení žádosti.  V rámci tohoto dotačního programu lze za splnění předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč na výměnu starého kotle za nový, který odpovídá ekologickým požadavkům. 

Pokud máte zájem využít naší nabídky komplexního zpracování a podání žádosti o kotlíkovou a další dotace, neváhejte nás kontaktovat.