Po úpravě příslušného zákona došlo ke zrušení §4, který dával vlastníkům nepojištěného vozidla jistou možnost, že nemusí vyměřenou pokutu platit.

A to pokud doloží svědectvím třetích osob, že vozidlo nebylo provozováno a bylo odstaveno mimo pozemní komunikaci. V současnosti je tak z tohoto důvodu důslednost v dokončení přepisu vozu na nového majitele ve velkém technickém průkazu (TP) velice důležitá.

 

Pokud nemáte možnost dojít na příslušné oddělení města s rozšířenou působností společně s kupujícím, abyste byli osobně účastni přepisu ve velkém TP na nového vlastníka, což je zároveň nejlepší způsob kontroly, učiňte následující kroky pro Vaši ochranu před případným postihem České kanceláře pojistitelů (ČKP), pokud nový vlastník přepis ve velkém TP neudělá:

 

1) udělte písemnou ověřenou plnou moci kupujícímu k přepisu vozidla

2) uschovejte si jeden výtisk podepsané plné moci

3) uschovejte si podepsanou kupní smlouvu k prodávanému vozidlu

4) do termínu k přepisu vozidla (uvedeném v plné moci, nejpozději do 10 dnů) si nechte kupujícím zaslat kopii velkého TP se změnou vlastníka

5) pokud kupující nekomunikuje, obraťte se s dotazem na příslušné oddělení úřadu města s rozšířenou působností, zda byl vůz přepsán na nového majitele

6) zkontrolujte si podle registrační značky vozu na stránkách ČKP (vložit odkaz), že má nový vlastník uzavřeno povinné ručení na dané vozidlo.

 

Pouze včasná kontrola dokončení přepisu vozu na nového majitele Vás ušetří nepříjemnostem při následném jednání s ČKP o úhradě pokuty za nepojištěné vozidlo. Dokumenty s právní váhou hovořící ve Váš prospěch pak jsou pouze kopie plné moci a kupní smlouvy.