Investiční služby

Upřednostnit výnos, riziko či likviditu? V rámci poskytování služeb v oblasti investičních produktů řešíme s klienty vrcholy magického trojúhelníku prostřednictvím investičního dotazníku, jehož výsledek je nezbytný pro vhodně zvolenou investiční strategii. Rozmanitost investičních produktů umožňuje klientovi zhodnotit při správně zvolené strategii své finanční prostředky jak na krátkém, tak středně či dlouhodobém investičním horizontu.

Otázce investování věnujeme značnou pozornost. Samozřejmostí je detailní analýza investičního produktu, zaměřená na konstrukci a nákladovost daného produktu. Zcela běžné je absolvování několika navazujících informačních a vzdělávacích schůzek s klientem, jež vedou ke vhodně zvolenému produktu nebo portfoliu, v návaznosti na klientovi potřeby a požadavky. Při výběru lze volit mezi přednastavenými programy pravidelného či jednorázového investování nebo individuálně sestavenými portfolii od nejvýznamnějších investičních společností. Rovněž disponujeme znalostí fundamentální a technické analýzy.

V průběhu života investičního programu poskytujeme klientům plný servis v podobě pravidelných konzultací zaměřených na aktuální stav portfolia v souvislosti s vývojem na finančních trzích. Dle požadavků klienta zajišťujeme realizaci podaných žádostí se změnami, mimořádnými vklady či výběry finančních prostředků.