Hlášení pojistných událostí

Poradci společnosti FINLUCRO disponují bohatými zkušenostmi v oblasti řešení škodních a pojistných událostí. V rámci námi poskytovaných služeb je samozřejmostí aktivní pomoc klientům. Minimalizujeme tak situace, kdy kvůli chybnému nahlášení či nedodání potřebných dokumentů pojišťovna nevyplatí pojistné plnění. Zajišťujeme příslušné formuláře a dokumentaci, vzniklou událost nahlašujeme pojišťovně a průběžně sledujeme stav vyřízení události. Pro úspěšné vyřešení vzniklých škodních a pojistných událostí je nutné dodržet základní pravidla a postupy.

 

Kontaktujte nás, rádi Vám s vyřešením škodné události pomůžeme.

 

Při úrazu, hospitalizaci, pracovní neschopnosti a jiných událostech v rámci pojištění osob je důležité nás kontaktovat ihned po první návštěvě lékaře. V návaznosti na stanovenou diagnózu lze určit podle oceňovacích tabulek pojišťoven maximální dobu léčení a případně i způsoby léčby tak, aby bylo možné vzniklou událost proplatit v maximální možné výši.

 

Při vzniku škodné události na majetku (živel, krádež, vodovodní škoda apod.) doporučujeme poškozené věci sepsat a udělat například fotodokumentaci. Při krádeži je nezbytné přivolat policii, která vystaví protokol o odcizených věcech. Vše následně předáme do pojišťovny s společně s interními formuláři pojišťovny.

 

 

V případě, že Vám byla způsobena škoda na vozidle druhým vozidlem, tato škoda se vyplácí z pojištění odpovědnosti vozidla (POV) viníka. Pokud je škoda na vozidle nižší jak 100 000 Kč, nebyl poškozen veřejný majetek, nedošlo ke zranění osob a vozidlo není firemní či majetkem leasingové společnosti, není nutné k nehodě přivolat Policii České republiky. Stačí vyplnit Formulář o dopravní nehodě, který poškozený i viník podepíší a obě strany nahlásí nehodu na pojišťovně viníka. Případně ještě před tímto úkonem ohlásí viník škodu své pojišťovně.

 

V případech, kdy dojde k poruše vozidla či k poškození vozidla vlastní vinou a vůz je chráněn havarijním pojištěním (HAV), událost oznamte příslušné pojišťovně, která Vám nabídne smluvní servisy ve Vašem okolí. Následné úkony směřující k dořešení škodné události již řeší vybraný servis přímo s pojišťovnou.

 

Pojišťovny rozlišují tři základní druhy pojištění odpovědnosti, tzv. pojistky na blbost. Prvním druhem je odpovědnost v občanském životě (např. poškození cizí věci, vytopení souseda, škody způsobené zvířetem apod.). Další typ odpovědnosti kryje škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli. Třetím druhem je pojištění odpovědnosti plynoucí z podnikatelské činnosti (OSVČ, obchodní a výrobní společnosti a další).

 

Základní pravidlo při hlášení škodné události lze sjednotit pro všechny druhy pojištění odpovědnosti. Pokud způsobíte škodu, musí proti Vám poškozená strana uplatnit písemně nárok na zaplacení vzniklé škody. Neplaťte způsobenou škodu přímo poškozenému, tento úkon provádí přímo pojišťovna.

 

Napište nám