Naše společnost byla vybrána pro exkluzivní spolupráci s agenturou Global Ballgames a.s., která se specializuje na zastupování vrcholových sportovců, a to především z oblasti míčových her, fotbalu a hokeje.

 

Hlavním cílem vzájemné kooperace je poskytnutí maximálního servisu a finančního poradenství nadějným hráčům.

„Vzhledem k tomu, že naším cílem je neustále se rozvíjet a rozšiřovat stávající možnosti, jeví se nám spolupráce s Global Ballgames jako skvělá příležitost a nový zajímavý směr působení,“ sdělil Jan Maněna, ředitel společnosti FINLUCRO a podotkl, že tato sportovní oblast je blízká nejen jemu, ale i dalším jeho kolegům.

„V našem pracovním týmu je hned několik fotbalistů, ať už aktivních hráčů nebo těch, kteří se této hře věnovali před lety. Cizí nám nejsou ani ostatní kolektivní sporty, zejména pak populární hokej,“ přiblížil Jan Maněna s tím, že i díky vlastní zkušenosti poradci společnosti FINLUCRO vědí, jak vyhovět požadavkům a nárokům mladých sportovců v souvislosti s finančním poradenstvím.

Podle Jana Maněny je společnost FINLUCRO schopna zajistit hráčům optimální finanční produkty a pojištění podle jejich aktuálních požadavků.

„Sportovec se má soustředit především na trénink a na to, aby v rozhodujícím okamžiku podal stoprocentní fyzický výkon. Nemá čas rozptylovat se a upínat pozornost na záležitosti ohledně financí a pojištění a mnoho z nich se ani v této oblasti neorientuje. Proto jsme tu my a společnost Global Ballgames, abychom je od těchto starostí oprostili a oni se mohli naplno věnovat tomu, v čem vynikají. Zároveň jim dodáváme jistotu, že i v období, kdy jejich výkonnost bude stagnovat nebo klesne, nezůstanou bez prostředků a zajištění,“ uzavřel Jan Maněna.

Na jeho slova poté navázal Zdeněk Heinzel, statutární ředitel Global Ballgames, jenž potvrdil, že motivací k navázání spolupráce se společností FINLUCRO, bylo zajištění plného servisu pro zastupované hráče.

„Potřebujeme zajistit našim svěřencům optimální podmínky pro trénink a sportovní rozvoj. K jejich fyzické i psychické pohodě zásadní měrou přispívá i potřebné zázemí. A to včetně zajištění pro případ, že například kvůli zranění budou na nějaký čas vyřazeni ze sportovních aktivit, které jsou mnohdy jejich hlavním zdrojem příjmů. Pro sportovce je také důležité vědět, že proces správy financí zastupovaných sportovců nekončí jen uzavřením smlouvy, ale týká se i všech následných úkonů s tím souvisejících. Ať už jde například o jednání s příslušnými institucemi, vyřizování konkrétních požadavků či poskytnutí poradenství a optimálních produktů dle daných kritérií.  Kariéra vrcholového hráče totiž není neomezená a rozvážnost v nakládání s penězi je tak namístě,“ dodal Zdeněk Heinzel.

Bližší informace o společnosti Global Ballgames a.s. jsou dostupné na: http://ballgames.cz/