Přestavba zbořeniště v krásném místě na útulný hotel je dost možná lákavá představa řady podnikatelů. Často je ale od tohoto záměru odrazují vysoké investice do realizace jejich snu. Ten se nyní může začít plnit.

 

Ve vybraných atraktivních lokalitách v České republice totiž bude možné poprvé a naposledy žádat o dotace na rekonstrukce brownfieldů, z kterých následně vzniknou hotelová zařízení. Peníze lze čerpat  z Operačního programu pro inovace a konkurenceschopnost (OPPIK), z podprogramu Nemovitosti pro cestovní ruch.

Dotační program je určen pro malé a středně velké podnikatele v cestovním ruchu. Právě jim může být poskytnuta dotace ve výši 1-100 milionů korun na rekonstrukci zchátralých objektů a jejich přeměny na hotel, a to podle náročnosti projektu. Maximální výše podpory je pak stanovena na 45% vynaložených nákladů. Žádosti o dotaci bude možné podávat do začátku března 2020.

Seznam obcí s potenciálem v turistickém ruchu, v nichž mohou podnikatelé žádat o dotaci v programu OPPIK, je dostupný zde: Podporované obce