Dešťovka

Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:

Na zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady je výše dotace stanovena až na 55 tisíc korun, pro potřeby akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti  je to až 65 tisíc korun a na využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové ministerstvo úspěšným žadatelům přispěje až 105 tisíc korun.

Žadateli potom mohou být majitelé a stavitelé rodinných či bytových domů nebo rekreačních domů, u kterých ale mají povinnost doložit podmínku celoroční obyvatelnosti. Novinkou je také to, že o finanční příspěvek na systém zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady mohou žádat lidé z celého území České republiky, nikoliv již jen z tzv. suchých obcí.