Ing. Jan Maněna

Ředitel společnosti FINLUCRO. Specialista na investiční a hypoteční poradenství, životní pojištění a důchodové spoření, odborný lektor.

 • Praxe na finančním trhu od roku 2003

Po ukončení povinné školní docházky se Jan rozhodl pro studium oboru Pozemní stavitelství na Střední průmyslové škole stavební v Děčíně. Po složení maturitní zkoušky v roce 1994 a absolvování základní vojenské služby začal profesně působit v rodinné firmě specializované na prodej a servis bílé techniky. Zde měl možnost seznámit s obchodními procesy, administrativou a účetnictvím. V roce 2003 se rozhodl zaměřit se na oblast finančnictví, a to nejprve v rámci společnosti Kapitol a následně i v dceřiné společnosti KAP EDUCATION & TRAINING s.r.o. podporující rozvoj sociálních kompetencí a soft skills finančních poradců. V rozmezí let 2009 až 2014 úspěšně absolvoval vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně v oboru Bankovnictví a posléze i navazující magisterský program v oboru Finance a finanční služby na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Načerpané teoretické poznatky a bohaté zkušenosti z praxe se poté pro Jana staly motivačním činitelem k založení vlastní poradenské společnosti FINLUCRO.

Jan má široký profesní rozhled a schopnosti podpořené osobnostními rysy, z nichž dominantní jsou zejména profesionální přístup uplatňovaný vůči klientům i spolupracovníkům, preciznost a morální zásady. Ve volném čase se Jan věnuje dalšímu sebevzdělávání, rodině a sportu, především fotbalu a lyžování.

Kontakty: jan.manena@finlucro.cz

                 724 044 188

 

Marcel Jírava

Specialista společnosti FINLUCRO na oblast hypoték, úvěrů a pojištění podnikatelských rizik.

 • Praxe na finančním trhu od roku 2011
 • Praxe v oblasti obchodování od roku 2000

Marcel se po ukončení povinné školní docházky dále vzdělával na ISŠE Varnsdorf, obor Intergrované počítačové systémy. Po složení maturitní zkoušky se rozhodl pokračovat ve studiu na ČVUT, a to v oboru Softwarové inženýrství v ekonomii. V roce 1999 se stal programátorem a servisním technikem společnosti Ces Computers. Záhy však v sobě objevil obchodní nadání a schopnosti, které dlouhých jedenáct let uplatňoval jako obchodní zástupce firmy Prodex AZ zabývající se prodejem manipulační techniky. Následně se rozhodl rozvinout svůj potenciál v práci pro společnost Kapitol a v současnosti pro poradenskou společnost FINLUCRO.

Marcel vyniká zejména svou precizností, vytrvalostí, pohotovostí a analytickým myšlením. Díky čemuž se ve společnosti FINLUCRO stal specialistou na oblast hypoték, úvěrů a pojištění podnikatelů. Poradí Vám skvěle ale i v ostatních otázkách správy Vašich financí. Marcelovi pak, kromě výborně odvedené práce pro klienta, dělá radost rovněž celosvětový fenomén s názvem fotbal. Týmového ducha dokazuje i při dalších sportech.

Kontakty: marcel.jirava@finlucro.cz

                 775 779 396

 

Mgr. Jana Maněnová

Jana je externí spolupracovnicí společnosti FINLUCRO a v její kompetenci je především správa webových stránek firmy.

 • Praxe v médiích 8 let

Jana je externí spolupracovnicí společnosti FINLUCRO a v její kompetenci je především správa webových stránek firmy. Po základní škole Jana vystudovala českolipské gymnázium, poté čtyři roky učila na základní škole, a to zejména humanitní předměty a výtvarnou výchovu. Od roku 2003 působila jako redaktorka zpráv v rádiu, následně se v roce 2010 stala šéfredaktorkou regionálního webového zpravodajství skupiny PPF. V této době také zahájila vysokoškolské studium v programu specializace v pedagogice, které absolvovala v roce 2014 složením státní zkoušky ze speciální pedagogiky, poradenství, diagnostiky a obhajobou diplomové práce na téma syndromu CAN. Od roku 2011 do roku 2015 zastávala pozici tiskové mluvčí a mediální poradkyně města Nový Bor. V dubnu roku 2015 nastoupila Jana na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Novém Boru jako sociální pracovnice, kde tak může uplatnit své znalosti v rámci oboru speciální pedagogiky.

Ve volném čase se Jana věnuje především četbě, zajímá se o historii, výtvarné umění, film a kulturu obecně. Cizí ji není ani pohyb, a to především tanec, atletika nebo lyžování.

Kontakty: jana.manenova@finlucro.cz

                 728 846 259

 

Milada Fulínová

Milada působí ve společnosti FINLUCRO jako asistentka, která má na starosti zejména interní komunikaci a komunikaci s klienty.

 • Praxe v oblasti obchodu a finančního poradenství mnohaletá

Milada působí ve společnosti FINLUCRO jako asistentka, která má na starosti zejména interní komunikaci i komunikaci s klienty. V oblasti financí a obchodu se pohybuje v podstatě celý svůj profesní život. Vystudovala totiž ve své době prestižní střední ekonomickou školu se zaměřením na zahraniční obchod v Jablonci nad Nisou. Poté působila v řadě podniků a společností, kde mohla uplatnit jazykové znalosti němčiny i ruštiny a obchodní dovednosti. Několik let působila jako manažerka prodeje v Lyra TV. Finančnímu poradenství se věnuje více něž deset let.

Volný čas Milada vyplňuje především zahradničením, cestováním a setkávání s přáteli. Jejím charakteristickým rysem je pak neutuchající energie, vitalita, optimismus, nadhled a životní zkušenosti.

Kontakty: milada.fulinova@finlucro.cz

                  602 439 603

 

Stanislav Urbánek

Specialista společnosti FINLUCRO na široké spektrum pojištění a investice do fyzických drahých kovů.

 • Praxe na finančním trhu od roku 2002.

Stanislav, po povinné základní školní docházce, úspěšně dokončil středoškolské studium na vojenském gymnáziu v Moravské Třebové.  V oblasti finančního poradenství působí již od roku 2002, a to v rámci společnosti Kapitol. Od března roku 2016 se pak stal součástí týmu společnosti  FINLUCRO, kde jsou jeho doménou, kromě širokého spektra pojistných produktů, zejména investice do fyzických drahých kovů.

Stanislav je finanční poradce, jehož charakteristickým rysem je optimismus, dobrá nálada, nadhled a individuální přístup k řešení přání a požadavků klientů. Stanislav jako Váš finanční poradce odvede vždy maximum pro Vaši spokojenost.

Své volné chvíle věnuje Stanislav zejména  rodině a procházkám se psem. Velkým relaxem je pro něho cyklistika, práce na zahradě, četba a sledování sci-fi filmů.

Kontakty: stanislav.urbanek@finlucro.cz

                  604 520 334

 

 

 

 

Jaroslav Bareš

Specialista společnosti FINLUCRO na oblast hypoték, úvěrů a pojištění motorových vozidel.

 • Praxe na finančním trhu od roku 2013.

Jaroslav své středoškolské vzdělání v oboru podnikání zúročuje ve finančních službách od roku 2013, kdy začal působit jako finanční poradce pod hlavičkou společnosti Kapitol. Od října roku 2016 pak plynule navázal v daném oboru ve společnosti FINLUCRO. Zde se etabloval jako specialista především na oblast hypoték a úvěrů či pojištění motorových vozidel, které tvoří podstatný objem jeho práce.

Jaroslav je poradcem, jehož typickým atributem je komunikativnost, optimismus a dobrá nálada. Ve volných chvílích se věnuje rodině, motorismu a jeho oblíbeným hudebním žánrem je rock. 

Kontakty: jaroslav.bares@finlucro.cz

                 603 369 972

 

 

Alexander Lollok

Specialista společnosti FINLUCRO na oblast hypoték a životního pojištění.

 • Praxe na finančním trhu od roku 2012.

 

Alexander začal svou kariéru v oblasti finančního poradenství ve společnosti Kapitol, kde získal potřebné znalosti a zkušenosti, jež následně zúročil ve společnosti FINLUCRO, který posílil v červnu roku 2016. Největší objem Alexandrovy práce tvoří zejména hypotéky a životní pojištění.

Alexander vyniká svými komunikačními schopnostmi a uměním řešit náročné situace s klidem a rozvahou. Tento finanční poradce zároveň umí organizovat svůj čas a není příznivcem prokrastinace.

Velkou vášní Alexandra je poté golf, kterému věnuje většinu svého volného času.

Kontakty: alexander.lollok@finlucro.cz

                  723 118 980

 

 

Gabriela Martinová

Specialistka společnosti FINLUCRO zejména na oblast životního pojištění, pojištění majetku a vozu, hypoték a investic.

 • Praxe na finančním trhu od roku 2007.

 

Gabriela se již na střední škole věnovala obchodu a prodeji, které také vystudovala. Od roku 2007 svoje znalosti a schopnosti dále rozvíjela ve společnosti Kapitol. V červnu 2016 pak uskutečnila profesní změnu a stala se již neodmyslitelnou součástí společnosti FINLUCRO. Na nové pozici se ještě intenzivněji věnuje finančnímu poradenství, kdy její doménou je především rank životního pojištění, pojištění majetku a vozu, hypotéky a investice.

Gabriela je vůči svým klientům otevřená a vždy ochotná poskytnout potřebné informace i pomoc s řešením jejich problémů.  Typickým rysem této poradkyně je spolehlivost a kreativita, se kterou se vypořádává i s náročnými úkoly.

Gabriela se ve volném čase věnuje hlavně své rodině, do které patří i pět psů a jejím oblíbeným sportem je golf.

Kontakty: gabriela.martinova@finlucro.cz

                 603 586 021

 

 

 

Stanislav Fulín

soudní znalec a specialista v oblasti zpracování plánů oprav motorových vozidel

 • Praxe na finančním trhu od roku 2007.

 

 Stanislv Fulín je zkušený soudní znalec a specialista v oblasti zpracování plánů oprav motorových vozidel, vypracování znaleckých posudků v souvislosti s cenou všech typů motorových vozidel, zemědělských, strojírenských technologií či technologických celků a příslušenství, pro právní řízení v autoopravárenství, nákupu ojetých vozidel, vypracování podkladů pro likvidaci pojistných událostí při poškození vozidel a následné revize poskytnutého pojistného plnění a zajištění právní případné právní pomoci.

Údržba a opravy motorových vozidel zásadním způsobem a citelně dopadají na náklady dopravních společností. Stanislav Fulín nabízí také spolupráci týkající se kontrol dodavatelských faktur za údržbu a servis vozidel. Dopravní firmy jsou pak zastupovány na základě zplnomocnění v reklamačních řízeních u dodavatelů.

Reference: Četrans, DC Sped, Česká pošta, České dráhy

Kontakt: 602 478 799
sfulin@seznam.cz

 

Jana Wachtfeidlová

Specialistka společnosti FINLUCRO na oblast spotřebitelských úvěrů, životní pojištění a spoření prostřednictvím zlata.

 • Praxe na finančním trhu od roku 1993.

 

Jana se brzy po zakončení střední školy začala orientovat na práci na poli finančnictví. Devatenáct let působila jako osobní bankéř ve společnosti a poté tři roky jako finanční poradkyně ve společnosti Kapitol. Ve společnosti FINLUCRO pak působí od dubna roku 2016. Těžištěm její práce jsou především spotřebitelské úvěry, životní pojištění a investování prostřednictvím zlata.

Typické pro Janinu práci je entuziasmus, individuální přístup, komunikativnost a nalézání vždy optimální kombinace finančních produktů, které jsou vybírány dle požadavků klientů a s ohledem na jejich situaci.

Ve volných chvílích se Jana ráda věnuje rodině, cestování a preferuje také zdravý životní styl.

Kontakty: jana.wachtfeidlova@finlucro.cz

                 774 690 093

 

 

 

Petr Kořan

Specialista společnosti FINLUCRO na široké spektrum pojištění a investice.

 • Praxe na finančním trhu od roku 2011.

 

Petr začal svou kariéru ve finančnictví nejprve ve společnosti Kapitol a poté kontinuálně v roce 2016 přešel do společnosti FINLUCRO. Tady se zaměřil především na problematiku investic, ale je fundovaných ve všech oblastech finančnictví.

Petr při jednání s klienty dbá v první řadě o jejich spokojenost a poskytuje jim komplexní služby širokého záběru. Petr je inovativní typ, který vždy hledá cestu, jak klientům poskytnout nejvhodnější produkt a řešení situace. 

Kontakty: petr.koran@finlucro.cz

                 605 915 231

 

 

 

Petr Garčic

Specialista společnosti FINLUCRO na životní a neživotní pojištění a pojištění sportovců.

 • Praxe na finančním trhu od roku 2017.

 

Petr vystudoval Bezpečnostně právní akademii v Brně, obor bezpečnostně právní činnost. Po studiu začal pracovat ve firmě Emersonclimatetechnologies, která se specializuje na výrobu vzduchotechniky, kde pracoval jako dělník. Zde však nemohl svůj potenciál a aktivitu rozvíjet naplno a rozhodl se sbírat zkušenosti jinde. Odcestoval do Velké Británie, tam strávil necelé dva roky ve společnosti zajišťující logistické služby. Pobyt v této zemi výrazně přispěl k rozvoji jeho jazykových dovedností. Ve společnosti FINLUCRO působí od roku 2017.

Hlavní náplní práce Petra je oblast životního pojištění, jak pro amatérské tak profesionální sportovce různého zaměření. Svým klientům pak věnuje maximální péči.

Ve volném čase se věnuje fotbalu a rodině. Relaxem je pro něj posilovna a cestování.

Kontakty: petr.garcic@finlucro.cz

                722 786 496